TRV:02149

ID TRV:02149
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Før stikkrennen legges skal det graves en grøft som er så bred at det blir minst 0,75 m fritt rom mellom stikkrennen og grøfteveggen.
  1. Unntak: For rør med d < 1,0 m kan avstanden reduseres til 0,5 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon