TRV:02152

ID TRV:02152
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Det skal foretas frostsikring som angitt i kapittel 9 Frost, figur 7 dersom grunnen er telefarlig, og man må regne med at stikkrennen går tørr og fryser om vinteren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon