TRV:02155

ID TRV:02155
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Felles for alle aktuelle rørtyper er at ved lave fyllinger og moderate rørdimensjoner, kan leggingen skje med omfylling av materialer i grus/pukkfraksjonen.
  1. Utførelse: Omfyllingen skal foregå samtidig og likt på begge sider av røret.
  2. Utførelse: Omfyllingen utføres lagvis under god, men forsiktig komprimering.
  3. Utførelse: Fyllmassene rundt nedre halvdel av røret skal pakkes godt.
  4. Utførelse: Overfyllingen legges ut i jevntykke lag og komprimeres iht. regler for dette.
  5. Utførelse: Nærmest over røret skal det kun pakkes med lett utstyr. Tyngre maskinell komprimering tillates først når overdekningen er minimum 0,5 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon