TRV:02156

ID TRV:02156
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Personell som prosjekterer signalanlegg skal ha nødvendig kompetanse til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en slik måte at kravene til RAMS ivaretas.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Å sikre at arbeid utføres med tilstrekkelig kompetanse.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon