TRV:02159

ID TRV:02159
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Utstyr som er plassert i eller ved spor skal være beskyttet mot, og/eller tåle påkjenninger fra maskiner som benyttes i forbindelse med sporvedlikehold (som for eksempel pakkmaskin eller utstyr for snørydding).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon