TRV:02204

ID TRV:02204
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Signalanlegg og deres livsløp skal oppfylle krav i EN 50126, EN 50128 og EN 50129.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon