TRV:02208

ID TRV:02208
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst e) Dersom et anlegg med sikkerhetskritisk funksjon på grunn av feil inntar en sikker tilstand, skal denne tilstanden bare kunne:
  1. Endres ved korrektivt vedlikehold i anlegget.
  2. Omgås ved at godkjente prosedyrer for det enkelte anlegget følges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon