TRV:02211

ID TRV:02211
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) SKF 1:

En forriglingsutrustning skal sette korrekte utgangssignaler/sende korrekte data til styrte objekter og RBC, gitt korrekte innsignaler/data inn til forriglingsutrustningen.

Delfunksjoner:

  • Forriglingsutrustningen skal ikke gi mindre restriktive beskjeder til et lyssignal og RBC enn det som er tillatt ut fra forutsetningene.
  • Forriglingsutrustningen skal ikke gi kommando til en sporvekselutrustning uten at betingelsene er oppfylt.
  • Forriglingsutrustningen skal ikke gi mindre restriktive beskjeder til ATC-infrastrukturutrustningen enn det som er tillatt ut fra forutsetningene.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon