TRV:02213

ID TRV:02213
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) SKF 3:

Et system for togdeteksjon skal detektere et fritt sporavsnitt og gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om belagt eller fritt sporavsnitt.

Delfunksjoner:

  • Et system for togdeteksjon skal sikkert detektere om et sporavsnitt er fritt for tog.
  • Et system for togdeteksjon skal gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om sporavsnittet er belagt eller fritt.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon