TRV:02214

ID TRV:02214
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst d) SKF 4:

Et lyssignal skal vise korrekt signalbilde og gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om status på lyssignalet.

Delfunksjoner:

  • Et lyssignal skal vise korrekt signalbilde ut fra gitte betingelser.
  • Et lyssignal skal gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om status på signalet.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon