TRV:02216

ID TRV:02216
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst f) SKFETCS 1:

En RBC skal sende korrekte data til ombordutrustning og forriglingsutrustning, gitt korrekte innsignaler/data inn til RBC.

Delfunksjoner:

  • RBC skal ikke gi mindre restriktive beskjeder til ombordutrustningen enn det som er tillatt ut fra forutsetningene.
  • RBC skal beregne og sende korrekt kjøretillatelse og strekningsbeskrivelse til hvert tog individuelt.
  • RBC skal korrekt overlevere kontrollen over toget på grensen mellom to RBC-områder.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon