TRV:02217

ID TRV:02217
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst g) SKFETCS 2:

ERTMS ombordutrustning skal gi korrekt informasjon om hastighet og kjørebeskjeder til tog samt korrekt informasjon om posisjon til RBC, gitt korrekte innsignaler/data inn til ombordutrustningen.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon