TRV:02218

ID TRV:02218
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst h) SKFETCS 3:

Et informasjonspunkt skal gi korrekt informasjon til ombordutrustningen.

Delfunksjoner:

  • Informasjonen fra et informasjonspunkt skal overføres til ombordutrustningen uten at informasjonen korrumperes.
  • Informasjonen fra et informasjonspunkt skal kunne leses korrekt til rett tid.
  • Informasjonen fra et informasjonspunkt skal overføres uten at informasjonen forveksles med informasjonen fra et annet informasjonspunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon