TRV:02219

ID TRV:02219
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Det skal være sikker datautveksling med tilgrensende sikringsanlegg. Dette gjelder alle data som er nødvendig for en sikker togframføring, se Ekom/Prosjektering og bygging.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon