TRV:02279

ID TRV:02279
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Systembeskrivelsen: For system, delsystemer og systemkomponenter skal det utarbeides beskrivelser som, som et minimum, skal omhandle:
  1. Systemets hensikt og omfang
  2. Systemets oppbygging
  3. Systemets virkemåte
  4. Systemets grensesnitt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 5. Dokumentasjon - "Systembeskrivelse"