TRV:02279

ID TRV:02279
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Systembeskrivelsen: For system, delsystemer og systemkomponenter skal det utarbeides beskrivelser som, som et minimum, skal omhandle:
  1. Systemets hensikt og omfang
  2. Systemets oppbygging
  3. Systemets virkemåte
  4. Systemets grensesnitt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at leverandører leverer standardisert FDV dokumentasjon.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Dokumentasjon - "Systembeskrivelse"