TRV:02282

ID TRV:02282
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Planlagt komponentvedlikehold/utskifting skal ikke forårsake lengre avbruddstider enn 4 timer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon