TRV:02283

ID TRV:02283
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Signalanlegg skal være bygget av veldefinerte funksjonsenheter slik at hele funksjonsenheter kan byttes ved vedlikehold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon