TRV:02291

ID TRV:02291
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Struktur og tegningsinnhold: Målsatt tegning skal inneholde opplysninger om:
 1. Plassering av hytte
 2. Romplan for hytte
 3. Plassering av mast
 4. Mastetype
 5. Utstyrsplassering i mast
 6. Høyde, plassering og retning for antenner
 7. Kompassretning
 8. GPS-posisjon for syd-vestre hjørne av hytte og mast
 9. Avstand og retning til jernbanespor, med kilometerangivelse
 10. Jordingsnettverk og plassering av jordingselektroder
 11. Kabelgrøfter og stolpekurser
 12. Plassering av overspenningsvern
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. - "Arrangementstegning for nye lokasjoner for GSM-R"