TRV:02297

ID TRV:02297
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Dokumentasjon av lavspenningsanlegg: Kursfortegnelser skal dokumenteres i tråd meg gjeldende bestemmelser i forskrift FEL og norm NEK 400.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre utforming av dokumentasjon til strømforsyningsanlegg for utstyr til togradio og ekomnett.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_626
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Kapittel III. Dokumentasjon, informasjon og melding (§§ 12 - 15)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kursfortegnelse for 230 / 400 VAC sikringsskap