TRV:02299

ID TRV:02299
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Signalanlegg skal være konstruert for å være plassert opp til 1400 moh, tilsvarende klasse A1 i EN 50125-3, kap. 4.2.1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon