TRV:02300

ID TRV:02300
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Signalteknisk utstyr plassert i tunneler skal tåle trykkvariasjoner på ΔP = ± 5 kPa forårsaket av passerende tog. ΔP/Δt = 1 kPa/s, se EN 50125-3, kap. 4.2.2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon