TRV:02301

ID TRV:02301
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle følgende temperaturer, som tilsvarer klasse T2 i henhold til EN 50125-3, kap. 4.3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon