TRV:02303

ID TRV:02303
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle vind som angitt i EN 50125-3, kap. 4.5 med en maksimal vindhastighet på 35 m/s.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon