TRV:02304

ID TRV:02304
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle en regnintensitet på 6 mm/minutt som angitt i EN 50125-3, kap. 4.6.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon