TRV:02305

ID TRV:02325
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle norske snøforhold og snørydding og/eller oppfylle krav som angitt EN 50125-3, kap. 4.7.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon