TRV:02306

ID TRV:02306
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle normale isklumper som faller av kjørende tog, isklumper i forbindelse med normal snøbrøyting og/eller oppfylle krav som angitt i EN 50125-3, kap. 4.8.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon