TRV:02307

ID TRV:02307
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle solstråling som angitt i EN 50125-3, kap. 4.9 med en strålingseffekt fra solen på inntil 1120 W/m2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon