TRV:02320

ID TRV:02320
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Elektronikk og kretskort skal funksjonstestes før og etter test. Utstyret skal ikke være i drift under miljøtestene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon