TRV:02321

ID TRV:02321
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Database for lagring av teknisk informasjon: Følgende dokumentasjon skal arkiveres i ProArc:
  1. Befaringsrapporter
  2. System- og designdokumenter i status «Som bygget»-dokumentasjon (AS-BUILT)
  3. Skjematikk for nettverk og koblinger (enlinjeskjemaer) i status «Som bygget»-dokumentasjon
  4. Romtegning i status «Som bygget»-dokumentasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Arkiv for lagring av teknisk dokumentasjon