TRV:02325

ID TRV:02325
Bok 560
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Administrasjon av IP-adresser (IPAM): Bane NOR sitt system for administrasjon av IP adresser i KV-IKT nettet skal benyttes for dokumentasjon og administrasjon.
  1. Bane NOR benytter VitalQIP for etablering, endring og omstrukturering av nettkonfigurasjoner og systemet skal sentralstyres av infrastrukturforvalter.
  2. Divisjonen Drift og Teknologi ved avdeling for KV-IKT Nettverksplanlegging forvalter systemet og skal konsulteres ved prosjektering av nettverksforbindelser.
  3. Systemet som administrere IP-adressene skal til enhver tid holdes oppdatert så dette gjenspeiler driftsstatus i nettet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 9. -Registreringsverktøy - "IP-adresser for KV-IKT"