TRV:02345

ID TRV:02345
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst d) Dokumentasjon for signalanlegg skal deles inn i:
  1. Systemdokumentasjon (generisk dokumentasjon)
  2. Anleggsdokumentasjon (spesifikk dokumentasjon)
  3. Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon