TRV:02346

ID TRV:02346
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Systemdokumentasjonen skal beskrive systemets oppbygging, virkemåte og samspill med omgivelsene, og skal bevise systemets sikkerhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon