TRV:02349

ID TRV:02349
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) For generisk produkt og generisk applikasjon skal det utarbeides nødvendige systembeskrivelser som minimum skal beskrive:
  1. Systemets hensikt og omfang
  2. Oppbygging
  3. Virkemåte
  4. Grensesnitt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon