TRV:02350

ID TRV:02350
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) For generisk produkt og generisk applikasjon skal minimum følgende spesifikasjoner utarbeides:
  1. Funksjonsspesifikasjoner
  2. Designspesifikasjoner
  3. Testspesifikasjoner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon