TRV:02351

ID TRV:02351
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) En funksjonsspesifikasjon skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå slik at hver enkelt funksjon kan forstås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon