TRV:02352

ID TRV:02352
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) En designspesifikasjon skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå slik at hvert enkelt produkt og applikasjon kan implementeres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon