TRV:02357

ID TRV:02357
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Det skal utarbeides en anleggsdokumentasjon for hver enkelt spesifikke applikasjon, dvs. hver enkelt anvendelse av det generiske systemet (produkt/applikasjon).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon