TRV:02360

ID TRV:02360
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst d) Anleggsdokumentasjonen skal foreligge i original egnet for kopiering og på elektronisk standardformat. Originaler skal være bestandig mot skader av mekanisk eller kjemisk art.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon