TRV:02365

ID TRV:02365
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) En skjematisk plan skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
  1. Den spesifikke applikasjonen av systemet skal kunne prosjekteres med de korrekte funksjoner.
  2. Togekspeditør og togleder skal kunne betjene anlegget på tiltenkt måte med bakgrunn i denne tegningen og sammen med forriglingstabellen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon