TRV:02370

ID TRV:02370
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) En forriglingstabell skal vise hvilke signal, sporavsnitt m.m. som inngår i forrigling av togvei og skiftevei.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signal/Prosjektering/Generelle krav#Forriglingstabell