TRV:02374

ID TRV:02374
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) En funksjonsspesifikasjon skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at hver enkelt funksjon og delfunksjon i den spesifikke applikasjonen skal kunne forstås når den leses sammen med den generiske funksjonsspesifikasjonen for systemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon