TRV:02376

ID TRV:02376
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst c) For geografiske sikringsanlegg skal funksjonsspesifikasjon bestå av spesifikasjon av hvordan de enkelte generiske objekter er satt sammen (naboer og parametere) for å oppfylle forriglingstabellen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signal/Prosjektering/Generelle krav#Funksjonsspesifikasjon