TRV:02377

ID TRV:02377
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Signal- og baliseplassering skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
  1. ATC-anleggets kodetabeller skal kunne prosjekteres med bakgrunn i denne tegningen og andre generiske systembeskrivelser og spesifikasjoner for ATC.
  2. Drift og vedlikeholdspersonalet skal kunne drifte og vedlikeholde anlegget med bakgrunn i denne tegningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 6.3.5 Signal- og baliseplassering (NSS)