TRV:02379

ID TRV:02379
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst c) Signal- og baliseplassering skal minimum inneholde følgende informasjon:
  1. Skjematisk sporplan
  2. Plassering av hovedsignal og forsignal
  3. Plassering av dvergsignal som er ATC-overvåket
  4. Plassering av alle baliser påført gruppebetegnelse og nødvendig bokstavmerking, samt informasjon om hvilke baliser som er styrte
  5. Navn på stasjon, blokkpost, aktuell forkortelse og CTC nr
  6. Gjennomsnittlig fall
  7. Hastighetsprofil
  8. Stiplet trekant for balisegruppe tilhørende naboområdets ATC-utrustning, der dette er relevant
  9. Eventuelle rasvarslingsanlegg eller veisikringsanlegg
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 3.5 Signal- og baliseplassering (NSS)