TRV:02380

ID TRV:02380
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) En plantegning skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at
  1. De utvendige objektene og annet teknisk utstyr som skal knyttes opp mot den spesifikke applikasjonen av systemet skal kunne bygges slik som prosjekteringen tilsier.
  2. Drift og vedlikeholdspersonalet skal kunne drifte og vedlikeholde anlegget med bakgrunn i denne tegningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 6.3.6 Plantegning