TRV:02381

ID TRV:02381
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) En plantegning skal vise skjematisk plassering av objekter og annet teknisk utstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon