TRV:02381

ID TRV:02381
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) En plantegning skal vise skjematisk plassering av objekter og annet teknisk utstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 6.3.6 Plantegning