TRV:02385

ID TRV:02385
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst f) En plantegning skal minimum inneholde følgende informasjon:
 1. Skjematisk sporplan
 2. Plassering og merking av alle lyssignal og Stoppskilt
 3. Spornummer
 4. Grense mot usikret område
 5. Angivelse og nummerering av sporavsnitt
 6. Plassering og merking av utstyr i forbindelse med togdeteksjon
 7. Navn på stasjon med aktuell forkortelse og CTC-nr.
 8. Nødvendig informasjon om andre anlegg slik som veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg, tunnelportanlegg og brusignalanlegg
 9. Sporveksler påført nummer, tungeplassering og stillingsbokstaver (H/V eller + som normalstilling)
 10. Drivmaskiner og lokalstillere
 11. S-lås med nummerering
 12. Sporsperrer med nummerering
 13. Eventuelle avsporingsindikatorer med merking
 14. Plassering av alle baliser påført gruppebetegnelse og nødvendig bokstavmerking, samt informasjon om hvilke baliser som er styrte (NSS)
 15. Sveivskap med nummerering
 16. Plassering og merking av andre signaltekniske installasjoner
  Som eksempel nøkkelskap.
 17. Referanse til nabostasjon og blokkpost
 18. Markering av lokalt betjeningsapparat
 19. Plattformer
 20. Relevante bygg
 21. Eventuelle Signalåk
 22. Tunneler, kulverter og bruer
 23. Eventuell annen relevant geografisk informasjon
 24. Kabler kan påtegnes denne tegningen om dette finnes hensiktsmessig i henhold til kravene for kabelplantegning
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 6.3.6 Plantegning