TRV:02386

ID TRV:02386
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) En kabelplan skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
  1. Kabelanlegget skal kunne bygges slik som prosjekteringen tilsier.
  2. Drift- og vedlikeholdspersonalet skal kunne drifte og vedlikeholde kabelanlegget med bakgrunn i denne tegningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 6.3.7 Kabelplan