TRV:02387

ID TRV:02387
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) En kabelplan skal minimum vise:
  1. Teknisk rom og fordelingskap med angivelse av navn og plassering
  2. Hovedkabler
  3. Objektkabler med angivelse tilhørende objekt
  4. Angivelse av navn og dimensjon til alle kabler (antall ledninger og ledningskvadrat)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 6.3.7 Kabelplan