TRV:02389

ID TRV:02389
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) En trådfordeling skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
  1. Kabelanlegget skal kunne bygges slik som prosjekteringen tilsier.
  2. Drift og vedlikeholdspersonalet skal kunne drifte og vedlikeholde kabelanlegget med bakgrunn i denne tegningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon